De gehele zaadproductie vindt plaats in Nederland om de betrouwbaarheid van de soorten en de juiste afwikkeling van orders zoveel mogelijk te kunnen garanderen.

Om een goede kiemkracht te kunnen waarborgen worden de omstandigheden waaronder de zaden worden geproduceerd zoveel mogelijk geoptimaliseerd

De zaden die afgeleverd worden kunnen in overleg met de afnemer een behandeling ondergaan (primen) om de kiemkracht en het aantal bruikbare planten te verhogen.