Zowel de selectie van planten als de ontwikkeling en productie van primulazaden vinden plaats op de locatie in Bruchem.

We streven ernaar snel in te kunnen spelen op de primulamarkt wat betreft trendy kleuren; de z.g. nichemarkt. Door zeer veel kleuren in stand houden, kunnen we snel inspelen op de vraag vanuit de markt.

De gehele zaadproductie vindt plaats in Nederland om de betrouwbaarheid van de soorten en de juiste afwikkeling van orders zoveel mogelijk te kunnen garanderen. De omstandigheden waaronder de zaden worden geproduceerd worden waar mogelijk geoptimalisserd om een goede kiemkracht te kunnen waarborgen.

De zaden die afgeleverd worden kunnen in overleg met de afnemer een behandeling ondergaan (primen) om de kiemkracht en het aantal bruikbare planten te verhogen.